top of page

Разходка до един от най-красивите водопади в Родопите - Сливодолското Падало

Пътешествие из красотите на Родопите 🇧🇬🌳

(see below for English)

 

Ако сте решили да се насочите към Родопите и сте готови да отделите около 2 часа, за да се насладите на величието на 50-метров водопад, то с удоволствие ще Ви упътим към водопад “Сливодолско Пръскало”!


Защо да посетите водопада 🤔

Това е най-високият водопад в Родопите и е изключително красив

  • Водопадът се намира в резервата “Червена стена”, което ви дава възможността да се насладите и на уникалната флора и фауна в местността

  • Пътеката върви покрай реката и ще имате да видите множество красиви по-малки водопади

Кога е най-подходящото време за посещение? ☀️

Най-подходящото време за посещение е късна пролет, когато водопадът е най-пълноводен. Снимките в статията са от посещение в края на месец март.


Как се стига до там? 🏞

Когато се движите по пътя Асеновград-Смолян, трябва да отбиете в дясно, веднага след първия тунел след Бачково (след мостчето). На тази отбивка има рибарник, както и паркинг. Можете да оставите колата там и да се отправите към дясната страна тунела, където ще видите табела за еко пътеката към водопада.

Пътеката е добре маркирана, а освен ориентировъчни знаци, ще видите и надписи с вдъхновяващи мисли. В по-голямата си част пътеката не е стръмна, но има няколко участъка с паянтови мостчета, които трябва да се минават с повишено внимание, особено при дъждовно време.


Разходката е изключително приятна и пленяваща, защото движейки се успоредно на реката, ще видите редица по-малки водопади и бързеи. За да стигнете до водопада ще са ви необходими около 50 минути, а пътят на обратно е около 40 минути.


Пожелаваме ви приятна разходка, черпете от енергията на прелестната ни природа, а ние ще продължим да споделяме идеи за вълнуващи дестинации в любимата България 💚🇧🇬💚 

Visit one of the most beautiful waterfalls in the Rhodope mountains - "Slivodolsko Padalo"


If you have decided to head to the Rhodope Mountains and you can spare 2 hours to enjoy the grandeur of a 50-meter waterfall, then we will gladly guide you to the waterfall "Sivodolsko Padalo"!


Why visit the waterfall?

  • This is the highest waterfall in the Rhodope Mountains and it is extremely beautiful

  • The waterfall is located in the biosphere reserve "Red Wall", which gives you the opportunity to enjoy the unique flora and fauna in the area

  • The path goes along the river and you will be able to see numerous beautiful smaller waterfalls


When is the best time to visit?

The most suitable time to visit is late spring, when the waterfall is the most full-water. The photos in the article are from a visit at the end of March.


How to get there?

When driving on the road Asenovgrad-Smolyan, you need to pull over to the right, immediately after the first tunnel after Bachkovo (after the bridge). There's a little parking lot on the right hand side. You can leave the car there and head to the right side of the tunnel, where you will see a sign for the eco path to the waterfall.


The path is well marked and you should not have issues following it. For the most part, the path is not steep, but there are several sections with small bridges, which should be passed with caution, especially in rainy weather.


The walk is extremely pleasant and captivating, because moving parallel to the river, you will see a number of smaller waterfalls and rapids. To get to the waterfall you will need about 50 minutes, and the way back is about 40 minutes.


We wish you a pleasant walk, recharge with the energy of our beautiful nature, and we will continue to share ideas for exciting destinations in our favourite Bulgaria 💚


3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page