top of page

TERMS OF USE

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА BOX FROM BULGARIA

Настоящите Общи условия регулират използването от Ваша страна на www.boxfrombulgaria.bg и представляват условие за регистрация и използване на уебсайта и услугите, предлагани от Box From Bulgaria. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

1. Какво представлява Box From Bulgaria /www.boxfrombulgaria.bg/?
1.1. Box from Bulgaria е Интернет страница, чрез която потребителите могат да закупуват предлаганите в Box from Bulgaria стоки.

1.2. Box from Bulgariа се администратира и управлява от „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД.

1.3. „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК (205867139), със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, на адрес: Република България, Област Шумен, Община Шумен, гр. Шумен 9700, ул. „Владайско въстание“ № 180, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“.

2. Предмет на настоящите условия.
2.1. Настоящите правила представляват едновременно общите условия или условията на ползване на www.boxfrombulgaria.bg, както и споразумението между потребителя и „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД.

2.2. С регистрация в Интернет страницата, потребителите се съгласяват с всичко в настоящите условия за ползване и декларират, че са прочели условията и са запознати с тях.

2.3. В случай че даден потребител не е съгласен с настоящите условия или с част от тях, същият следва да преустанови използването на уебсайта.

2.4. Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответна юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.

3. Условия за използване на www.boxfrombulgaria.bg.
С извършването на регистрация в Интернет страницата, Вие потвърждавате и декларирате съгласието си със следното:

3.1. Да използвате тази Интернет страница, съгласно настоящите Общи условия;

3.2. Да правите само валидни запитвания и поръчки;

3.3. Да не правите измамни и фалшиви поръчки;

3.4. Че имате необходимата възраст за сключване на обвързващи договори.

4. Изявление за собственост.
4.1. Всичко, което присъства на страницата на (Box From Bulgaria) е изключителна собственост на „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД.

4.2. Вие можете да използвате всички услуги, предлагани на Интернет страницата за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Интернет страницата.

4.3. Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД могат да бъдат използвани единствено и само от „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД.

4.4. Марките, които се публикуват на уебсайта и не са собственост на „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД са собственост на трети лица, които могат да бъдат свързани с „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД или не.

4.5. Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат.

4.6. За всяко нерегламентирано използване по предходната точка, потребителите са длъжни да обезщетят „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени.

5. Кой може да използва Интернет страницата?
5.1. Box From Bulgaria може да бъде използван от лица, навършили 16-годишна възраст към момента на използване на Интернет страницата.

5.2. Поръчка на кутии от Box From Bulgariа, които съдържат алкохолни изделия, може да бъде извършена от лица навършили 18-годишна възраст. Преди поръчката да бъде завършена, потребителят следва да отбележи в празното поле, че декларира, че е на възраст над 18 години.

6. Представяни стоки.
6.1. В уебсайта към всеки артикул има описание, снимка, флаг дали продуктът изисква навършени 18 години за поръчването му и информация за цената.

6.2. „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, коите не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира изчерпателност на предоставената информация.

7. Поръчка.
7.1. Вие имате право да поръчвате всички стоки, посочени в Интернет страницата. При извършване на поръчката Вие имате право да избере вида на стоките и количеството им, начин на доставка, според възможностите, посочени на Интернет страницата.

7.2. По всяко време преди финализиране на поръчката, Вие имате право да прегледате избраните стоки, тяхното количество и цена.

7.3. По всяко време преди окончателно потвърждение на направената поръчка, Вие имате право да извършите промени в избраните от Вас стоки.

7.4. Ако Вие направите поръчка през нашата Интернет страница, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, а съдържанието на www.boxfrombulgaria.com съответно представлява покана да се направи оферта. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна.

7.5. Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани на нашия Уебсайт, се сключва по следния начин:

• Извършване на регистрация на (...) и предоставяне на необходимите данни, ако Вие нямате до този момент регистрация;
• Влизане в системата за извършване на поръчки чрез идентифициране с имейл и парола;
• Избиране на една или повече от предлаганите стоки от страница „Поръчай“ и добавянето им в „Кошницата“;
• Избиране на вида доставка;
• Потвърждение на поръчката.
7.6. След като направите поръчката си, ще получите имейл от нас, потвърждаващ предложението Ви за закупуване на продукт и представляващ приемане на Вашата поръчка от наша страна („Потвърждение за поръчка“) или имейл, отхвърлящ предложението Ви за закупуване на продукт и представляващ неприемане на Вашата поръчката („Отказ от предложение“).

8. Доставка на закупените стоки.
8.1. Ще се стремим да изпратим поръчката преди датата, посочена в съответното потвърждение, или ако няма указана дата на доставка, в очакваните срокове, посочени при избора на метод за доставка, и във всички случаи ще доставим продукта в максимален срок от 14 дни от датата на потвърждението на поръчката. Въпреки това може да има закъснения по причини на настъпване на форсмажорни обстоятелства или в зависимост от спецификите на зоната на доставка.

8.2. В случай на забавяне в посочените срокове, ще Ви информираме своевременно по имейл.

8.3. Ще доставим продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез избрано от нас дружество за куриерски услуги измежду – „Спиди“ АД и „Еконт Експрес“ ООД. Продуктите се доставят до адреса, който е бил предоставен от Вас. Ние не носим отговорност в случай, че адресът е неправилен или непълен.

8.4. Доставката ще се счита за извършена веднага след като Вие или трето лице, посочено от Вас освен доставчика, придобие владение на стоките, което ще се доказва с подписването на съответен документ.

8.5. Вие ще придобиете собствеността на продуктите и те ще са под Ваша отговорност от момента на доставката.

8.6. Доставката е безплатна за поръчка над 70 лева. За всяка поръчка с обща стойност на продуктите в нея под 70 лв. ще бъде начислявана такса за доставка в размер на 7.00 лв.

8.7. “БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от ”БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

8.8. Продуктите ще бъдат доставяни само на физически лица, крайни клиенти, с адрес на доставката на територията на Република България.

9. Плащане.
9.1. Заплащането на поръчаните стоки се извършва в брой, с наложен платеж. Вие се задължавате да заплатите в момента на доставката пълната стойност на поръчката, съгласно потвърдената поръчка.

9.2. Цените на продуктите са посочени на нашата Интернет страница, като са актуални към момента на Вашата поръчка. Цените са във валутата, оказана непосредствено до тях и включват ДДС. В случай на такси за валутни преобразования, те се поемат от Вас.

9.3. Цената на поръчания/те от Вас продукт/ти, включително ДДС, цена на доставката и всякакви други разходи и такси, които са актуални към момента на Вашата поръчка, ще бъдат показани непосредствено преди да извършите последната стъпка, с която да финализирате поръчката си.

9.4. „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ“ ООД има право да променя цените, посочени в Интернет страницата по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Интернет страницатаа по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

10. Рекламация.
10.1. Съгласно чл. 122 от Закона за защита на потребителите, Вие имате право на рекламация в законоустановения срок в случай на несъответствие с договореното, когато след доставката, при първоначален преглед, съхранението или експлоатацията откриете несъответствия с договора за продажба.

10.2. При предявяване на рекламация, имате право да претендирате възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или отбив от цената.

10.3. Следва да подаде рекламацията писмено, като трябва да посочите предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Задължително трябва да приложите и документите, на които се основава претенцията Ви.

11. Право на отказ.
11.1. Право на отказ не е предвидено, тъй като съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите, то не се прилага за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

12. Ограничаване на отговорност.
12.1. „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите от www.boxfrombulgaria.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира www.boxfrombulgaria.bg.

13. Отговорност на потребителите.
13.1. При Ваше нарушение на тези Общи условия, Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас за всички вреди и загуби, свързани с това нарушение.

14. Контакти.
14.1. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Владайско въстание“ 180, или на box.from.bg@gmail.com.

15. Извънсъдебни оплаквания и правна защита.
15.1. Ако като купувач смятате, че Вашите права са били нарушени, може да адресирате жалбата си до нас на box.from.bg@gmail.com по реда на извънсъдебно споразумение.

15.2. Ако покупката между Вас и нас с сключена онлайн чрез нашата Интернет страница, в съответствие с Регламент № 524/2013 на ЕС имате право да уредите потребителския си спор с Нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Какво представлява онлайн решаването на спорове или т.нар. алтернативно решаване на спорове (АРС)?

Ако имате оплакване във връзка с дадена покупка, можете да прибегнете до алтернативно решаване на спора, вместо да се обръщате към съда. „Алтернативно решаване на спорове“ е термин, който се отнася до различните начини за извънсъдебно разглеждане на жалби. Обикновено това означава, че искате от неутрална трета страна да действа като посредник между вас и търговеца, срещу когото подавате жалба. Посредникът може да предложи решение на спора, да наложи решение на вас и търговеца или просто да ви покани на среща, на която да обсъдите как да намерите решение. Може би сте чували за алтернативното решаване на спорове под различно наименование — „медиация“, „помирителна процедура“, „арбитраж“, „омбудсман“, „комисия по жалби“ или друго. То обикновено е свързано с по-малко разходи и формалности и е по-бързо от съдебно производство.

15.3. Имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което www.boxfrombulgaria.bg е обект и към Комисия за защита на потребителите със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

16. Приложим закон и юрисдикция.
16.1. Всички спорове между Потребителите на www.boxfrombulgaria.bg и „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

17. Право да променяме тези условия.
17.1 „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уебсайта (www.boxfrombulgaria.bg), заедно със съобщение за така направените промените в Общите условия.

17.2 „БОКС ФРОМ БЪЛГЕРИЯ” ООД си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с www.boxfrombulgaria.bg, като за това не е необходимо да уведомява Потребителите.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.11.2019 г.

bottom of page